quy chuan xay dung

Doanh nghiệp “vượt rào” vì quy chuẩn xây dựng thiếu và yếu CNOR

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam không được cập nhật liên tục nên các điều kiện quy định...