qcg

Quốc Cường Gia Lai và áp lực nợ ngắn hạn

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Cụ thể, trong riêng quý IV/2016, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đã vượt mức thực hiện cả năm...