nhà thầu

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Kiểm toán đề nghị thu hồi 357 tỷ đồng

  • Ngày đăng:: 14/02/2017

Kết luận do Trưởng đoàn KTNN Nguyễn Lệ Sơn ký ban hành chỉ rõ, gói thầu EX17 chưa thiết kế...