Lo ngại trước đề xuất hạ đê sông Hồng của Hà Nội

Lo ngại trước đề xuất hạ đê sông Hồng của Hà Nội CNOR

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

–Có nhiều ý kiến quanh việc Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp hạ cốt đê sông Hồng xuống cao...