kho khan phap ly

7 khó khăn pháp lý khi xử lý nợ xấu CNOR

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Ngân hàng Nhà nước vừa tập hợp loạt khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong quá trình xử lý...