Hoàng Anh Gia Lai

Quốc Cường Gia Lai và áp lực nợ ngắn hạn

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Cụ thể, trong riêng quý IV/2016, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đã vượt mức thực hiện cả năm...

Đàn bò đem về cho Bầu Đức gần 10 tỷ đồng mỗi ngày CNOR Kinh Doanh

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Theo báo cáo tài chính năm mới công bố, Cty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) ghi nhận...