hạ tầng của Đà Nẵng

Bất động sản làm tăng áp lực lên hạ tầng của Đà Nẵng

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Trước sự phát triển ồ ạt các dự án bất động sản, trong đó có các căn hộ khách sạn,...