doanh nhân thành công

5 điểm tương đồng giữa “môn thể thao vua” và kinh doanh giúp nhà quản lý thành công hơn

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Bộ môn thể thao vua này còn đặc biệt hữu ích đối với các nhà quản lý, lãnh đạo bởi...