đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội dự kiến thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Dân trí Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017...