đại gia thủy sản

Vụ nông dân lâm nợ vì đại gia thủy sản ra nước ngoài: Bà Trinh không ủy quyền cho tôi trả

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Ông Thành cho biết: “Giấy ủy quyền có thời hạn đến 31.12.2016, trong đó, chỉ thể hiện nội dung tôi...