Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kiến trúc Hà Nội

Xây dựng lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển kiến trúc Hà Nội vừa được giao thực hiện dự...