co quan quan ly

Phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trong xã hội: Vướng ngay ở cơ quan quản lý CNOR

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Cải cách các thủ tục liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội sẽ tạo điều kiện cho doanh...