Bộ Xây dựng

Căn hộ 100 triệu đồng chờ doanh nghiệp vào cuộc

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Câu chuyện xây nhà ở giá 100 triệu đồng đang được thành phố Sài Gòn gợi lại khi yêu cầu...