biến đổi khí hậu

Không cấp phép đầu tư dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Đó là yêu cầu trong thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở tại...