bất động sản thế giới

Người Trung Quốc mua bất động sản ở khắp nơi trên thế giới

  • Ngày đăng:: 13/02/2017

Dân trí Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục với 33 tỷ USD trong đầu tư bất động sản thương...