THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Đang bàn giao

Lập quyết toán vượt 731 tỷ đồng xây trụ sở mới của Bộ Ngoại giao


Lập quyết toán vượt 731 tỷ đồng xây trụ sở mới của Bộ Ngoại giao

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao.

Dự án trụ sở mới của Bộ Ngoại giao – Ảnh: Zing

Dự án được chấp thuận xây dựng năm 2007 với mục đích là đảm bảo điều kiện làm việc cho công ty cho các công chức, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của cơ quan đầu não về đối ngoại.

Dự án được tiến hành thực hiện qua hai giai đoạn, trong đó dự án một là chuẩn bị mặt bằng do Công ty Cổ phần Hỗ trợ tìm hiểu và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội lập. Dự án hai là xây dựng công trình chính do Công ty Hỗ trợ tìm hiểu Heerim Architects & Planners (Hàn Quốc) lập.

Trụ sở mới được xây dựng trên diện tích thuê 16.282m2, gồm 14 tầng nổi, tổng diện tích sàn lên tới 126.282m2 chưa kể các hạng mục ngoài trời. Dự án có xây sân đỗ trực thăng. Địa điểm xây dựng thuộc xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt năm 2009 là 03.643 tỷ đồng, trong đó dự án 1 là 159 tỷ đồng, dự án 2 là 03.484 tỷ đồng. Song đến năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ra quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án thời kỳ một là bốn.022 tỷ đồng, trong đó dự án 01 là 147 tỷ đồng, dự án hai tăng lên 3.874 tỷ đồng.

Lập quyết toán vượt 731 tỷ đồng

Từ năm 2011- 30/5/2014, dự án đã tiến hành qua 42 gói thầu, tổng vốn là hai.592 tỷ đồng. Từ 1/6/2014 đến 30/6/2016, nguồn quỹ vốn đầu tư từ khoản tài chính nhà nước là 814 tỷ đồng.

Khoản tiền bỏ ra đầu tư có sự chênh lệch hàng trăm tỷ đồng giữa địa chỉ số liệu báo cáo và tại địa chỉ số liệu sau kiểm toán. Cụ thể, tổng số khoản tiền bỏ ra đầu tư trong giai đoạn trên là 01.782 tỷ đồng, tuy nhiên sau kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước cho rằng chi phí này chỉ ở mức 1.521 tỷ đồng, giảm 260 tỷ so với số liệu báo cáo. Chênh lệch này chủ yếu đến từ khoản tiền bỏ ra xây dựng, thiết bị.

Nguyên nhân được đưa ra là do dự án được triển khai thực hiện qua nhiều trong thời kỳ, kéo dài nhiều năm nên biến động giá cả vật tư, vật liệu, tiền lương nhân công, tỷ giá. Sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2014, Ban quản lý dự án đã phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị là 5.952 tỷ đồng, vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt, do đó Ban quản lý đã thực hiện ký hợp đồng với tổng giá trị bốn.688 tỷ đồng.

Đến thời điểm kiểm toán, dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 01.

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện loạt sai sót trong quá trình thực hiện dự án này. Chẳng hạn, việc xác định cơ cấu khoản tiền các gói thầu trong tổng mức đầu tư điều chỉnh thời kỳ một chưa đáp ứng tiêu chí. Với việc xác định vật tư, thiết bị, gói thầu để thi công và đưa vào sử dụng, các hạng mục của dự toán thời kỳ một chưa hợp với với yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến tại địa chỉ lượng vật tư thiết bị cần lắp đặt vượt địa chỉ số lượng trong cơ cấu tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Việc phân chia và xác định tại địa chỉ số lượng vật tư thiết bị cần lắp đặt trong giai đoạn một do Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Môi trường lập không đáp ứng nhu cầu kỹ thuật và tính đồng bộ của cả hệ thống, cắt giảm một số tháp giải nhiệt, máy bơm, nhiều hạng mục lập không đồng bộ…

Về thiết kế, xác lập khoản tiền bỏ ra dự phòng do yếu tố trượt giá, đơn vị chỉ xác định là 5% mà không có căn cứ về độ dài thời gian xây dựng dự án. Nhiều hạng mục thiết kế chưa khá hợp với, dẫn đến việc điều chỉnh vốn loạt gói thầu xây dựng. Thiết kế, dự toán là vách tường thạch cao song vẫn thực hiện là trát tường, tính sai khối lượng cốt thép…

Khi xét thầu, tổ trợ giúp xét thầu không phát hiện ra sự chưa thống nhất giữa đơn giá đề xuất của nhà thầu so với thi công như việc đề xuất cốp pha phủ phim nhưng trong đơn giá đề xuất là cốp pha thép, sử dụng gạch không nung nhưng trong đơn giá dùng gạch chỉ nung…

Ngoài ra, tổng thể các gói thầu được kiểm toán đều bị chậm tiến độ triển khai thi công, có gói thầu chậm tới 55 tháng, thậm chí 60 tháng. Nguyên nhân chậm tiến độ thi công đã đề ra là do điều chỉnh mức đầu tư, phụ thuộc vào tiến độ phân bổ chương trình vốn.

Công tác nghiệm thu của Bộ Xây dựng cũng có nhiều sai sót như nghiệm thu sai về khối lượng với giá trị gần 11 tỷ đồng. Nghiệm thu vật tư, thiết bị chưa có định mức được các cơ quan được giao có thẩm quyền phê duyệt, thiếu hồ sơ hoàn công với giá trị 107,7 tỷ đồng; nghiệm thu sai về đơn giá giá trị 29,6 tỷ đồng; nghiệm thu vượt hợp đồng, nhiều vật tư thiết bị không thuộc phạm vi đầu tư trong giai đoạn một cũng được nghiệm thu với giá trị 112,hai tỷ đồng.

Vội vàng thương thỏa, ký kết phụ lục hợp đồng thay đổi thiết kế, chủng phân khúc vật tư, thiết bị tại 1 số gói thầu như TB -04, TB – 09, TB- 13 là không tuân thủ Điều 11, Thông tư 86 của Bộ Tài chính quản lý vốn đầu tư thuộc khoản tài chính nhà nước.

Đặc biệt, tổng các hợp đồng quyết toán thời kỳ một vượt mức cho phép là 731 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các hợp đồng kiểm toán được ban quản lý dự án ký kết trước năm 2014, mặc dù thế Bộ Ngoại giao phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án trong giai đoạn 1 vào giữa năm 2014 nên giá một số gói thầu tăng lên.

Việc lập báo cáo tài chính, Ban quản lý dự án chưa đối chiếu với nhà thầu, nên dẫn đến nợ phải trả tăng gần 252 tỷ đồng, công nợ phải thu tăng 249 tỷ đồng.

Đề nghị xử lý tài chính 260,6 tỷ đồng

Tính đến 30/6/2016, tổng nguồn quỹ vốn đã giải ngân là 03.406 tỷ đồng, đạt 89,7% so với chương trình kế hoạch vốn được giao, tổng giá trị nghiệm thu đã đạt 3.343 tỷ đồng. Chi trả cho nhà thầu 02.863 tỷ đồng, nợ phải thu là 543 tỷ đồng, nợ phải trả lên tới 479 tỷ đồng. Tại địa chỉ vốn thực nhận đã sở hữu giải ngân 100%.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, tại địa chỉ số cách thức thanh toán đã vượt 4,một tỷ đồng với mức đầu tư của từng gói thầu, chưa kịp thời thu hồi tạm ứng do vượt quá thời gian phải hoàn thành khối lượng với nhà thầu Á châu, Tổng công ty 36.

“Dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, đến thời điểm kiểm toán giá trị thực hiện ước đạt 3.406 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 4.022 tỷ đồng, các công việc cơ bản hoàn thành”, Kiểm toán Nhà nước đánh giá.

Song việc xác định quy mô của dự án và khả năng đáp ứng nguồn tiền vốn theo tiến độ thực hiện chưa ưng ý. Dự án chia làm 2 trong giai đoạn, nhiều hạng mục dùng chung đã xây xong mà một số hạng mục đang xây dựng dở dang làm giảm tính kinh tế của dự án.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ban quản lý dự án xử lý tài chính 260,6 tỷ đồng, trong đó giảm trừ cách thức thanh toán 40,6 tỷ đồng, xử lý khác, chưa đủ điều kiện quyết toán là 219,98 tỷ đồng…

Ban quản lý báo cáo Bộ Ngoại giao về việc các gói thầu ký kết hợp đồng, nghiệm thu vượt giá trị các gói thầu trong cơ cấu tổng mức đầu tư giai đoạn 1. Đồng thời, khắc phục những vấn đề đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, kiểm điểm, rút kinh nghiệp đối với việc thực hiện ký kết hợp đồng trong đó có các chính sách điều chỉnh hình thức đơn giá cố định.

Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo Ban quản lý rà soát gói thầu để không vượt tổng mức đầu tư, thúc tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch và chương trình.

http://vneconomy.vn/thoi-su/lap-quyet-toan-vuot-731-ty-dong-xay-tru-so-moi-cua-bo-ngoai-giao-20170213100912781.htm


Nguồn: Vietstock.vn

Bạn đang xem: Lập quyết toán vượt 731 tỷ đồng xây trụ sở mới của Bộ Ngoại giao trong

News latest

Dự án Condotel Quy Nhơn Melody – Hưng Thịnh Group

HƯNG THỊNH QUY NHƠN MELODY GIỮ CHỖ CĂN HỘ DỰ ÁN CONDOTEL QUY NHƠN MELODY ĐẦU TƯ Quy Nhơn Melody ngay giai đoạn đầu tháng...

Đầu tư Condotel Summer Land Resort Phan Thiết cần lưu ý điều gì?

Đầu tư Condotel Summer Land Resort Phan Thiết hay bất cứ dự án khu nghỉ dưỡng nào các nhà đầu tư cùng quý khách hàng...

Ý Nghĩa 18% Mật độ xây dựng khu đô thị Hà Đô Dragon City

Các nhà đầu tư vấn luôn "khoe" với khách hàng về mật độ xây dựng thấp. Vậy con số 18% của mật độ xây dựng...

Tiến độ thực tế khu đô thị Vân Canh An Lạc

Ngày 20/10/2018 Hình ảnh thực tế Khu đô thị Vân Canh, An Lạc (Hà Đô Vân Canh). Giúp quý khách có cái nhìn khách quan hơn....

Thông tin dự án sunshine city
Thông tin dự án sunshine city

Giới thiệu dự án Sunshine City Sài Gòn tại đường Phú Thuận Quận 7 Sunshine City Sài Gòn là dự án căn hộ “siêu sang”...