Hà Nội dự kiến thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất


Dân trí Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của thành phố là 102,05 ha. Dự kiến chương trình kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng.
 >> Hà Nội xin “đặc quyền” cho cấp huyện trong đấu giá đất xen kẹt

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tại địa chỉ 14/KH-UBND tiến hành triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Theo chương trình kế hoạch, toàn bộ diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của thành phố là 102,05 ha. Dự kiến kế hoạch và chương trình thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý có 68 dự án đã cơ bản đủ điều kiện đấu giá năm 2017 với diện tích thuê đất đấu giá 57,46 ha, dự kiến đấu trong năm thu được 7.704 tỷ đồng; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý, diện tích cho thuê đấu giá khoảng 44,59 ha, dự kiến thu 02.296 tỷ đồng.

Đòi hỏi ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2017 để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên 5.000 m2: Tổng ước muốn ứng vốn đối với các dự án giải phóng mặt sàn cho thuê và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố là 948.669 triệu đồng cho 21 dự án.

Theo UBND thành phố, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp; tạo nguồn vốn tiền bạc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn lại đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị, tư nhân trúng đấu giá…

Căn cứ chương trình thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, UBND thành phố giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm triển, khai thực hiện, thường lệ xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017.

Phương Dung

Tag :đấu giá quyền sử dụng đất, thu khoản tài chính, quy hoạch thành phố, quyền sử dụng đất, đấu giá đất


Nguồn: Dantri.com

Hà Nội dự kiến thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất
Rate this post